Tarih Musahabeleri

"Osmanlı Devleti''nin son vakanüvisi Abdurrahman Şerefin, daha önce de Latin alfabesine aktarılmış bir ders kitabı niteliğindeki Tarih Musahabeleri, bu defa orijinal metniyle yayımlanıyor.

Responsive image
YAZAR
Yahya Kemal Beyatlı
DOSYA BOYUTU
1,82 MB
YAYIN TARIHI
2017
DIL
Türkçe
ISBN
9789757618119

PDF formatında Tarih Musahabeleri. Sitemizde mobilityweekbg.com adresinde bu kitabın açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca doğrudan Tarih Musahabeleri kitabını tarayıcınızdan doğrudan çevrimiçi olarak okuyun. Bağlanın!


“Bir Milliyetçi kendi milletinin tarihine medfundur.” sözüyle tarih sevgisini dile getirenYahya Kemal’e göre tarih, yaşanan devrin çerçevesi içinde teşekkül eder.”Bu çerçeve içinde insanbirçok şeyi sever, birçok şeyin olmasını ister, bazılarını da sevemez; zaman yürüdükçe çerçevedeğişir. İyi bir tarihçi yaşanan devri, gelecek nesillere en doğru, en iyi bir şekilde aksettirir.(…)Yaşanmış, maziye karışmış, zaman içinde güzellikler de var çirkinlikler de. O çirkinlikler gözümüzebugün güzel görünebilir mi? Demek ki tarih, yekpare sevilecek yahut da nefret edilecek bir şeydeğildir. Bilakis tetkik ve muhakeme edilecek bir manzaradır.” diyerek açıklamıştır, tarihgörüşünü.Tarih Musâhabeleri’ndeki yazıların ancak birkaçı gazete ve mecmualarda neşredilmiştir.Çok büyük bir kısmı, Yahya Kemal Enstitüsü arşivindeki tetkik, hatıra ve fikir yazılarıdır. Bunlarşairin kendi el yazısıyla notlar halindeyken Nihat Sami Banarlı tarafından düzenlenipkitaplaştırılarak yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)   


Tarih Musahabeleri. Yazar. : Yahya Kemal. Fakat gönlündeki coşkun tarih sevgisi ile tarihi eski kaynaklarından okumayı zevk edinmiş, bir mütefekkir bir araştırıcı hatta bir içtimaiyatçıdır diyebiliriz.